«Històries del català» és una campanya que pretén sensibilitzar la població sobre la importància de la llengua catalana com a element de cohesió social. Es tracta d'una iniciativa del Consell de Formentera a la qual s'han afegit la resta de consells insulars i el Govern de les Illes Balears mitjançant la Direcció General de Política Lingüística, a més dels ajuntaments on resideixen els testimonis.

Gràcies a la campanya podem escoltar les històries de 74 persones arribades a les Illes Balears de diferents indrets del món que ens expliquen els motius pels quals han après català.

«Històries del català» és un projecte que es manté obert i que, en el futur, es podria ampliar amb nous protagonistes.

Facebook Twitter Google+ Pinterest


escudos todos